Το costonline είναι ένα εργαλείο για μηχανικούς αλλά και ιδιώτες. Προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα κοστολόγησης μιας
κατασκευής ή μιας ανακαίνισης, on line, αξιόπιστα και σε ελάχιστο χρόνο.
Ανακαίνιση
Κατασκευή
Στην ανακαίνιση θα επιλέξετε από μια λίστα εργασιών όπως:
Αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, ηλεκτρολογικά, καλοριφέρ, υδραυλικά, συναγερμός, πληρώσεις τοίχων, επιχρίσματα (σοβάδες), γκρο μπετό, δάπεδα, μπάνια, wc, θωρακισμένες πόρτες, εσωτερικές πόρτες, εξωτερικά κουφώματα, σπατουλάρισμα, χρωματισμοί, κάγκελα, τζάκι, κουζίνα, σύστημα καθαρισμού, πέτρα, μάρμαρα και γυψοσανίδες.
Στην κατασκευή θα επιλέξετε από μια λίστα εργασιών όπως:
Εκσκαφές, μπαζώματα (χωματουργικές εργασίες), μπετά (σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα), τοιχοποιίες, ηλεκτρολογικά, καλοριφέρ, υδραυλικά, αποχετεύσεις , συναγερμός, πληρώσεις τοίχων, επιχρίσματα (σοβάδες), σκεπές (στέγες), στεγανώσεις, θερμομονώσεις, γκρο μπετό, δάπεδα, μπάνια, wc, θωρακισμένες πόρτες, εσωτερικές πόρτες, εξωτερικά κουφώματα, σπατουλάρισμα, χρωματισμοί, κάγκελα, τζάκι, γκαραζόπορτα, κουζίνα, σύστημα καθαρισμού, πέτρα, μάρμαρα, σκάλες και γυψοσανίδες.

Μέσω του costonline και των χορηγών του σας δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώσετε την προσφορά συνεργασίας και να
γίνετε αποδέκτης ειδικών προνομίων που οι χορηγοί του costonline έχουν δεσμευτεί να σας προσφέρουν.

Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ…
 

Σε μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση (με το κλειδί στο χέρι) ακολουθούνται οι παρακάτω εργασίες:

Αρχικές εργασίες (πριν την έναρξη εργασιών)

 • Παραγγελία κουζίνας (οι ιταλικές κουζίνες απαιτούν για τοποθέτηση περίπου 45 ημέρες από την παραγγελία)
 • Ηλεκτρολογικό και υδραυλικό σχέδιο (από την εταιρία πώλησης επίπλων κουζίνας π.χ. Veneta Cucine)
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία ή άδεια μικρής κλίμακας.
 • Επιλογή πλακιδίων για τα εσωτερικά δάπεδα, τα μπαλκόνια, τα WC, τα μπάνια, την κουζίνα κ.α.
 • Εφόσον πρόκειται για διαμέρισμα, ενημέρωση των γειτόνων για την ενόχληση που θα προκληθεί.

Εργασίες Αποξηλώσεων – Καθαιρέσεων – Απομάκρυνσης μπαζών

 • Αποξηλώσεις και καθαιρέσεις δομικών στοιχείων (τοίχων), επίπλων, πλακιδίων, μαρμάρων κλπ
 • Απομάκρυνση μπαζών (ανεπιθύμητα υλικά) με σακούλες για μπάζα, σε ειδικούς κάδους αποκομιδής (συλλογείς μπαζών)

Ηλεκτρολογικές εργασίες

 • Απομόνωση καλωδίων που είναι στον αέρα μετά τις αποξηλώσεις.
 • Σκάψιμο και τοποθέτηση σωληνώσεων.
 • Καλωδίωση ρεύματος, τηλεφώνου και κεραίας.
 • Τοποθέτηση πριζών και διακοπτών.
 • Λοιπές εργασίες (συναγερμός, ηχητικά κ.α.).

Υδραυλικές εργασίες

 • Αποξήλωση παλιού δικτύου.
 • Νέο δίκτυο ύδρευσης από θερμοκολλητική σωλήνα.
 • Νέο δίκτυο αποχέτευσης από πλαστικές σωλήνες ΕΛΟΤ μόνο εντός του διαμερίσματος.
 • Τοποθέτηση ειδών υγιεινής και μπαταριών (βρυσών)

Σύστημα καθαρισμού

 • Τοποθέτηση συστήματος ηλεκτρικής σκούπας (κεντρικής σκούπας)

Καλοριφέρ – Σύστημα Θέρμανσης

 • Τοποθέτηση σωλήνων στο δάπεδο
 • Δημιουργία δικτύου με αυτονομία ανά όροφο (σε περίπτωση μεζονέτας)
 • Τοποθέτηση συλλεκτών στα μπάνια, ανά όροφο (σε περίπτωση μεζονέτας)
 • Πάνελ καλοριφέρ
 • Πλήρες λεβητοστάσιο ( καυστήρας, λέβητας, δοχείο διαστολής κλπ) με boiler, αν απαιτείται

Τοιχοποιίες - Τούβλα

 • Κατασκευή εσωτερικής δρομικής τοιχοποιίας (σε μικρή έκταση)
 • Κατασκευή εξωτερικής διπλής δρομικής τοιχοποιίας με θερμομόνωση στο διάκενο (σε μικρή έκταση)
 • Κατασκευή ζωναριού (σενάζ)
 • Κατασκευή παταριού – παταριών αν απαιτούνται

Επιχρίσματα - σοβάδες

 • Χτύπημα – έλεγχος όλων των παλαιών σοβάδων.
 • Καθαρισμός και βρέξιμο όλων των επιφανειών που θα σοβατιστούν
 • Επίχρισμα όπου απαιτείται (συνήθως στα σημεία που έσκαψαν οι ηλεκτρολόγοι, στα σημεία που έπεσαν από παλαιότητα ή κακή εφαρμογή, στις νέες τοιχοποιίες κ.α.)

Γκρο μπετά

 • Αλφάδιασμα εσωτερικών δαπέδων με άοπλο σκυρόδεμα, όπου έχουμε ξύλινα καρφωτά δάπεδα και είναι να αντικατασταθούν με πλακάκια.
 • Κάποιες φορές απαιτούνται γκρο μπετά εκεί που έχουμε αποξηλώσεις παλιών γκρο, εκεί που αποξηλώνουμε παλιά μωσαϊκά ή εκεί που έχουμε υψομετρικές διαφορές από διαφορετικά υλικά π.χ. είχε μάρμαρο 2 εκ που έφυγε μαζί με την κόλλα του ή τη λάσπη του και μπαίνει πλακάκι 9 χιλ.)
 • Σε πολλές περιπτώσεις μικρές υψομετρικές διαφορές καλύπτονται με τη χρήση κόλλας πλακιδίων, κατά τη διάρκεια τοποθέτησης πλακιδίων, τεχνογρανίτη κλπ.

Δάπεδα

 • Στρώση πλακιδίων με κόλλα.
 • Όπου έχουμε καρφωτά ξύλινα δάπεδα, μπαίνει η βάση – καδρόνιασμα, το ψευτοπάτωμα από ξυλεία ελάτης και η τελική στρώση, κατά κανόνα, δρύινο δάπεδο 22 χιλ.
 • Στα μπαλκόνια τοποθετούνται πλακάκια αντιπαγωτικά, αντιολισθητικά, group4 και group5
 • Εναλλακτικά μπορούν να τοποθετηθούν μάρμαρα, γρανίτες ή πλακίδια τεχνογρανίτη.
 • Σε όλα τα παραπάνω δάπεδα τοποθετούνται τα ανάλογα σοβατεπί.

Μπάνια - WC

 • Στα λουτρά του σπιτιού τοποθετούνται κεραμικά πλακίδια
 • Τα είδη υγιεινής είναι από λευκή πορσελάνη και οι μπαταρίες (βρύσες) είναι θερμομικτικές
 • Όλα τα παραπάνω είναι προϊόντα εισαγωγής

Μαρμαρικά - μαρμαροποδιές

 • Μάρμαρα τοποθετούνται στις ποδιές στα κάγκελα, στο τζάκι, στα πατήματα και τα ρίχτια των κλιμάκων (σκάλες).
 • Μπορούν να τοποθετηθούν και σε εσωτερικά δάπεδα αλλά και σε μπαλκόνια.
 • Σοβατεπί από μάρμαρο τοποθετούνται στις σκάλες αλλά και περιμετρικά των δαπέδων.

Κάγκελα

 • Τα κάγκελα που τοποθετούνται εσωτερικά αλλά και εξωτερικά μπορούν να είναι από ίνοξ (inox – ανοξείδωτα), από ανοδιωμένο αλουμίνιο αλλά και από σίδερο.
 • Στη συγγραφή υποχρεώσεων που ακολουθεί το costonline, το κόστος είναι υπολογισμένο με κάγκελο αλουμινίου.
 • Εσωτερικά κάγκελα χρησιμοποιούμε στις σκάλες που συνδέουν δύο ορόφους αλλά και σε εσωτερικά μπαλκόνια.

Εσωτερικά κουφώματα - Πόρτες

 • Οι εσωτερικές πόρτες που τοποθετούνται είναι ξύλινες πρεσαριστές με κάσα αλουμινίου.
 • Αποτελούνται από δύο φύλλα MDF και γέμισμα από χαρτοκυψέλη.
 • Τα χερούλια είναι εισαγωγής σε χρώμα και σχέδιο επιλογής του πελάτη από τεράστια γκάμα

Εξωτερικά κουφώματα – Θωρακισμένες Πόρτες – Κουφώματα PVC

 • Οι εξωτερικές πόρτες που τοποθετούνται είναι θωρακισμένες, έντεκα σημείων, με εξωτερικό φύλλο αλουμινίου.
 • Τα εξωτερικά κουφώματα είναι PVC σε λευκό χρώμα ή σε απομίμηση ξύλου.
 • Τα ρολά είναι στο χρώμα του κουφώματος.
 • Μπορούν, μετά από επιλογή του πελάτη, να τοποθετηθούν σίτες (κουνουπιέρες)
 • Οι σίτες μπαίνουν και σε δεύτερη φάση διότι η υποδοχή υπάρχει από την αρχή.

Τζάκι

 • Η εστία του τζακιού είναι από μαντέμι
 • Η καμινάδα είναι διπλού τοιχώματος.
 • Το τζάκι μπορεί να γίνει ενεργειακό με τις κατάλληλες προσθήκες.

 Κουζίνα

 • Το έπιπλο της κουζίνας είναι εγχώριο είτε εισαγωγής, κατά κανόνα ιταλικό.
 • Ανάλογα με το σχεδιασμό της, η κουζίνα μπορεί αν φέρει βαγονέτα, ντουλάπια από ξύλο, θήκες από τζάμι κ.α.
 • Τα πορτάκια των ντουλαπιών θα είναι από πολυμερικό βακελίτη ή από MDF και πρεσσαρισμένο PVC.
 • Η κουζίνα θα έχει Ιταλικούς μηχανισμούς, πάγκο πάχους 3 ή 4 cm, μπάζες 12 cm, αρμοκάλυπτρα και επώνυμους μεντεσέδες (Salice).
 • Ο νεροχύτης που θα τοποθετηθεί πάνω στον πάγκο, θα είναι ανοξείδωτος, τύπου ΠΥΡΑΜΙΣ ή συνθετικός τύπου CARROΝ

Διακοσμητικές Πέτρες

 • Η πέτρα εξωτερικού χώρου που χρησιμοποιείται μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή.
 • Τοποθετείται με κόλλα πλακιδίων σε επενδύσεις.
 • Σε δάπεδα μπορεί να τοποθετηθεί είτε με κόλλα πλακιδίων εξωτερικού χώρου, είτε με λάσπη (τσιμεντοκονία)
 • Εσωτερικά, κατά κανόνα, χρησιμοποιούμε λείες πέτρες ώστε να μη παρουσιάζονται φαινόμενα συγκέντρωσης σκόνης και μικροσωματιδίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως,

Ξηρά Δόμηση – Γυψοσανίδες – Ορυκτές ίνες

 • Γυψοσανίδα χρησιμοποιούμε όπου υπάρχει ανάγκη για δημιουργία χωρισμάτων ελαφρού τύπου, όπου υπάρχουν ανάγκες για ηχομόνωση (στο διάκενο του σκελετού μπαίνει πετροβάμβακας) κ.α.
 • Επίσης χρησιμοποιείται σε ανάγκες επένδυσης (τζάκι), δημιουργίας διακοσμητικών κατασκευών, σε οροφές και τοίχους για τη δημιουργία κρυφού φωτισμού κ.α.
 • Η ψευδοροφή από ορυκτή ίνα χρησιμοποιείται, κατά κανόνα, σε εργασιακούς χώρους.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις, και εφόσον ταιριάζει με την αρχιτεκτονική του χώρου, τοποθετούνται γύψινα.

Χρωματισμοί - Σπατουλάρισμα

 • Γενικά όλες οι επιφάνειες που θα βαφτούν θα καθαριστούν επιμελημένα πριν από την έναρξη κάθε εργασίας. Όλες οι βαφές θα γίνουν σε τρία χέρια.
 • Το σπατουλάρισμα γίνεται σε δύο ή σε τρία χέρια, ανάλογα με την κατάσταση που προϋπάρχει.
 • Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι και οι οροφές πλην των WC και των λουτρών θα βαφούν με πλαστικά χρώματα σε δύο στρώσεις.
 • Οι οροφές των WC και των λουτρών των κατοικιών, θα τριφτούν και θα χρωματιστούν με υδρόχρωμα τσίγκου, κόλλας και πρώτης ύλης πλαστικού.
 • Οι εξωτερικοί τοίχοι (κύριες όψεις) θα χρωματιστούν με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα αφού πρώτα ασταρωθούν.  Θα χρησιμοποιηθεί ακρυλικό τσιμεντόχρωμα τύπου VITEX (κεντρικός διανομέας ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ ΟΕ). Η επιλογή και ο συνδυασμός των χρωμάτων για το βάψιμο των εξωτερικών όψεων των κατοικιών θα γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη.

Σε μια ολοκληρωμένη κατασκευή (με το κλειδί στο χέρι) ακολουθούνται οι παρακάτω εργασίες:

Αρχικές εργασίες

 • Σήμανση έργου
 • Περίφραξη οικοπέδου
 • Θεώρηση οικοδομικής αδείας στην αστυνομία

Χωματουργικές εργασίες

 • Εκσκαφές θεμελίων
 • Επιχώσεις θεμελίων (μπάζωμα)
 • Στρώσιμο χωμάτων περιμετρικά της οικοδομής
 • Εκσκαφή βόθρου (αν απαιτείται)

Μπετά – Σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα

 • Μπετό καθαριότητας στο δάπεδο της τελικής εκσκαφής
 • Πλάκα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα στο δάπεδο του πρώτου επιπέδου
 • Σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τη στατική μελέτη
 • Τοιχείο της ΔΕΗ από μπετό

Τοιχοποιίες - Τούβλα

 • Κατασκευή εσωτερικής δρομικής τοιχοποιίας
 • Κατασκευή εξωτερικής διπλής δρομικής τοιχοποιίας με θερμομόνωση στο διάκενο
 • Κατασκευή ζωναριού (σενάζ)
 • Κατασκευή παταριού – παταριών αν απαιτούνται

Υδραυλικές εργασίες

 • Εκσκαφή βόθρου
 • Αγορά & τοποθέτηση βόθρου
 • Δίκτυο ύδρευσης από θερμοκολλητική σωλήνα
 • Δίκτυο αποχέτευσης από πλαστικές σωλήνες ΕΛΟΤ
 • Δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων
 • Τοποθέτηση ειδών υγιεινής και μπαταριών (βρυσών)

Ηλεκτρολογικές εργασίες

 • Θεμελιακή γείωση έργου
 • Εργοταξιακό ρεύμα οικοδομής
 • Σκάψιμο και τοποθέτηση σωληνώσεων
 • Καλωδίωση ρεύματος, τηλεφώνου και κεραίας
 • Τοποθέτηση πριζών και διακοπτών
 • Λοιπές εργασίες (συναγερμός, ηχητικά κ.α.)

Σύστημα καθαρισμού

 • Τοποθέτηση συστήματος ηλεκτρικής σκούπας

Εργασίες Μονώσεων

 • Υγρομονώσεις τοιχίων υπογείου εξωτερικά με ασφαλτόπανο
 • Θερμομόνωση υποστυλωμάτων και δοκών του σκελετού με εξηλασμένη πολυστερίνη
 • Θερμομόνωση διπλής τοιχοποιίας με πετροβάμβακα
 • Στεγάνωση μπαλκονιών και ταρατσών (δωμάτων) με ασφαλτόπανο
 • Θερμομόνωση οροφής με εξηλασμένη πολυστερίνη

Επιχρίσματα - σοβάδες

 • Καθαρισμός και βρέξιμο όλων των επιφανειών που θα σοβατιστούν
 • Τοποθέτηση πλέγματος με κόλλα στις επιφάνειες που φέρουν μονωτικά
 • 1ο χέρι σοβά – πεταχτό
 • 2ο χέρι σοβά – χοντρό
 • 3ο χέρι σοβά – ψιλό
 • Γωνιόκρανα μπαίνουν εσωτερικά και εξωτερικά σε όλες τις ακμές

Καλοριφέρ

 • Τοποθέτηση σωλήνων στο δάπεδο
 • Δημιουργία δικτύου με αυτονομία ανά όροφο
 • Τοποθέτηση συλλεκτών στα μπάνια, ανά όροφο
 • Πάνελ καλοριφέρ
 • Πλήρες λεβητοστάσιο ( καυστήρας, λέβητας, δοχείο διαστολής κλπ) με boiler

Γκρο μπετά

 • Αλφάδιασμα εσωτερικών δαπέδων με άοπλο σκυρόδεμα, όπου δεν έχουμε ξύλινα καρφωτά δάπεδα
 • Δημιουργία κλίσεων με άοπλο σκυρόδεμα στα μπάνια, τα μπαλκόνια και τις βεράντες

Δάπεδα

 • Στρώση πλακιδίων με κόλλα.
 • Όπου έχουμε ξύλινα δάπεδα, μπαίνει η βάση – καδρόνιασμα, το ψευτοπάτωμα από ξυλεία ελάτης και η τελική στρώση, κατά κανόνα, δρύινο δάπεδο 22 χιλ.
 • Στα μπαλκόνια τοποθετούνται πλακάκια αντιπαγωτικά, αντιολισθητικά, group4 και group5
 • Εναλλακτικά μπορούν να τοποθετηθούν μάρμαρα, γρανίτες ή πλακίδια τεχνογρανίτη.
 • Σε όλα τα παραπάνω δάπεδα τοποθετούνται τα ανάλογα σοβατεπί.

Μπάνια - WC

 • Στα λουτρά του σπιτιού τοποθετούνται κεραμικά πλακίδια
 • Τα είδη υγιεινής είναι από λευκή πορσελάνη και οι μπαταρίες (βρύσες) είναι θερμομικτικές
 • Όλα τα παραπάνω είναι προϊόντα εισαγωγής

Μαρμαρικά - μαρμαροποδιές

 • Μάρμαρα τοποθετούνται στις ποδιές στα κάγκελα, στο τζάκι, στα πατήματα και τα ρίχτια των κλιμάκων (σκάλες).
 • Μπορούν να τοποθετηθούν και σε εσωτερικά δάπεδα αλλά και σε μπαλκόνια.
 • Σοβατεπί από μάρμαρο τοποθετούνται στις σκάλες αλλά και περιμετρικά των δαπέδων.

Κάγκελα

 • Τα κάγκελα που τοποθετούνται εσωτερικά αλλά και εξωτερικά μπορούν να είναι από ίνοξ (inox – ανοξείδωτα), από ανοδιωμένο αλουμίνιο αλλά και από σίδερο.
 • Στη συγγραφή υποχρεώσεων που ακολουθεί το costonline, το κόστος είναι υπολογισμένο με κάγκελο αλουμινίου.
 • Εσωτερικά κάγκελα χρησιμοποιούμε στις σκάλες που συνδέουν δύο ορόφους αλλά και σε εσωτερικά μπαλκόνια.

Εσωτερικά κουφώματα - Πόρτες

 • Οι εσωτερικές πόρτες που τοποθετούνται είναι ξύλινες πρεσαριστές με κάσα αλουμινίου.
 • Αποτελούνται από δύο φύλλα MDF και γέμισμα από χαρτοκυψέλη.
 • Τα χερούλια είναι εισαγωγής σε χρώμα και σχέδιο επιλογής του πελάτη από τεράστια γκάμα

Εξωτερικά κουφώματα – Θωρακισμένες Πόρτες – Κουφώματα PVC

 • Οι εξωτερικές πόρτες που τοποθετούνται είναι θωρακισμένες, έντεκα σημείων, με εξωτερικό φύλλο αλουμινίου.
 • Τα εξωτερικά κουφώματα είναι PVC σε λευκό χρώμα ή σε απομίμηση ξύλου.
 • Τα ρολά είναι στο χρώμα του κουφώματος.
 • Μπορούν, μετά από επιλογή του πελάτη, να τοποθετηθούν σίτες (κουνουπιέρες)
 • Οι σίτες μπαίνουν και σε δεύτερη φάση διότι η υποδοχή υπάρχει από την αρχή.

Στέγες –κεραμοσκεπές

 • Οι σκεπές αποτελούνται από ξύλινο σκελέτωμα και επικάλυψη κλασσικού, ασφαλτικού ή και πλαστικού κεραμιδιού.
 • Η υγρομόνωσή τους δεν γίνεται από απλή μεμβράνη κεραμοσκεπών αλλά με ασφαλτόπανο.
 • Η θερμομόνωση της στέγης έχει καλυφθεί στο κομμάτι των θερμομονώσεων αλλά εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί πετροβάμβακας.
 •  Η κατασκευή της και το κόστος αυτής διαφέρει με το σχήμα, την έκταση, το βαθμό δυσκολίας της αλλά και από το αν είναι εμφανής η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί ή μη εμφανής.

Τζάκι

 • Η εστία του τζακιού είναι από μαντέμι
 • Η καμινάδα είναι διπλού τοιχώματος.
 • Το τζάκι μπορεί να γίνει ενεργειακό με τις κατάλληλες προσθήκες.

Κουζίνα

 • Το έπιπλο της κουζίνας είναι εγχώριο είτε εισαγωγής, κατά κανόνα ιταλικό.
 • Ανάλογα με το σχεδιασμό της, η κουζίνα μπορεί αν φέρει βαγονέτα, ντουλάπια από ξύλο, θήκες από τζάμι κ.α.
 • Τα πορτάκια των ντουλαπιών θα είναι από πολυμερικό βακελίτη ή από MDF και πρεσσαρισμένο PVC.
 • Η κουζίνα θα έχει Ιταλικούς μηχανισμούς, πάγκο πάχους 3 ή 4 cm, μπάζες 12 cm, αρμοκάλυπτρα και επώνυμους μεντεσέδες (Salice).
 • Ο νεροχύτης που θα τοποθετηθεί πάνω στον πάγκο, θα είναι ανοξείδωτος, τύπου ΠΥΡΑΜΙΣ ή συνθετικός τύπου CARROΝ

Βόθρος

 • Ο βόθρος είναι είτε στεγανός είτε απορροφητικός.
 • Ο σηπτικός (απορροφητικός) βόθρος κατασκευάζεται με δαχτυλίδια από μπετό ή εναλλακτικά από τσιμεντόλιθους.
 • Ο στεγανός κατασκευάζεται από μπετό. Ακολουθεί στεγάνωση εσωτερικά με τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά και ανάλογα κονιάματα.

Διακοσμητικές Πέτρες

 • Η πέτρα εξωτερικού χώρου που χρησιμοποιείται μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή.
 • Τοποθετείται με κόλλα πλακιδίων σε επενδύσεις.
 • Σε δάπεδα μπορεί να τοποθετηθεί είτε με κόλλα πλακιδίων εξωτερικού χώρου, είτε με λάσπη (τσιμεντοκονία)
 • Εσωτερικά, κατά κανόνα, χρησιμοποιούμε λείες πέτρες ώστε να μη παρουσιάζονται φαινόμενα συγκέντρωσης σκόνης και μικροσωματιδίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως,

Γκαραζόπορτες – Ρολά ασφαλείας

 • Η γκαραζόπορτα τοποθετείται όπου υπάρχει κλειστός χώρος στάθμευσης ή ως εξωτερική είσοδο σε οικόπεδο. 
 • Σε διαφορετική μορφή της μπαίνει σε χώρους πυλωτής οικοδομής.
 • Το προφίλ επιλέγεται σύμφωνα με τη γενικότερη αισθητική του χώρου αλλά και τις ανάγκες σε αντοχή σε ανεμοπιέσεις.

Ξηρά Δόμηση – Γυψοσανίδες – Ορυκτές ίνες

 • Γυψοσανίδα χρησιμοποιούμε όπου υπάρχει ανάγκη για δημιουργία χωρισμάτων ελαφρού τύπου, όπου υπάρχουν ανάγκες για ηχομόνωση (στο διάκενο του σκελετού μπαίνει πετροβάμβακας) κ.α.
 • Επίσης χρησιμοποιείται σε ανάγκες επένδυσης (τζάκι), δημιουργίας διακοσμητικών κατασκευών, σε οροφές και τοίχους για τη δημιουργία κρυφού φωτισμού κ.α.
 • Η ψευδοροφή από ορυκτή ίνα χρησιμοποιείται, κατά κανόνα, σε εργασιακούς χώρους.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις, και εφόσον ταιριάζει με την αρχιτεκτονική του χώρου, τοποθετούνται γύψινα.

Χρωματισμοί - Σπατουλάρισμα

 • Γενικά όλες οι επιφάνειες που θα βαφτούν θα καθαριστούν επιμελημένα πριν από την έναρξη κάθε εργασίας. Όλες οι βαφές θα γίνουν σε τρία χέρια.
 • Το σπατουλάρισμα γίνεται σε δύο ή σε τρία χέρια, ανάλογα με την κατάσταση που προϋπάρχει.
 • Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι και οι οροφές πλην των WC και των λουτρών θα βαφούν με πλαστικά χρώματα σε δύο στρώσεις.
 • Οι οροφές των WC και των λουτρών των κατοικιών, θα τριφτούν και θα χρωματιστούν με υδρόχρωμα τσίγκου, κόλλας και πρώτης ύλης πλαστικού.
 • Οι εξωτερικοί τοίχοι (κύριες όψεις) θα χρωματιστούν με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα αφού πρώτα ασταρωθούν.  Θα χρησιμοποιηθεί ακρυλικό τσιμεντόχρωμα τύπου VITEX (κεντρικός διανομέας ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ ΟΕ). Η επιλογή και ο συνδυασμός των χρωμάτων για το βάψιμο των εξωτερικών όψεων των κατοικιών θα γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη.

Λοιπές εργασίες

 • Στα εσωτερικά κουφώματα, πριν το σοβά, χρησιμοποιούμε ψευτόκασες.
 • Σε περίπτωση που υπάρχει ανελκυστήρας (ασανσέρ), ο πελάτης επιλέγει από φυλλάδια πιστοποιημένων κατασκευαστών (π.χ. Kleemann)
 • Εάν απαιτηθούν εργασίες περίφραξης, επιλέγεται προφίλ πλέγματος (κοτετσόσυρμα) από επώνυμες εταιρίες του χώρου (π.χ. Γεωργίου ΑΕΒΕ). Φυσικά υπάρχουν και οι εναλλακτικές, όπως η περίφραξη από μπετό, εμφανές ή με σοβά, η περίφραξη από κάγκελα ή και συνδυασμός των παραπάνω.

Για την εξυπηρέτηση του πελάτη αναλαμβάνουμε:

 • ΙΚΑ  (συμπλήρωση ΑΠΔ, κατάθεση και πληρωμή ενσήμων)
 • ΦΠΑ (πληρωμή όλων των τιμολογίων  μέχρι του ελάχιστου κόστους οικοδομής)
 • Καθαριότητες (πληρωμή εργατικών και κάδων για μεταφορά μπαζών)
 • Μέτρα ασφαλείας οικοδομής (περίφραξη εξωστών και φρεατίων ανελκυστήρων)
Κλείσιμο